(+84) 933 784 291

phucuongvo@gmail.com

SSD Team

đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm

Bs. Võ Phú Cường

GĐ Chuyên môn

Bs. Nguyễn Thị Bạch Lan

Bác sỹ điều trị

Bs. Nguyễn Hoàng Gia

Bác sỹ điều trị