(+84) 933 784 291

phucuongvo@gmail.com

Bài viết

ƯU THẾ CỦA SỨ KHÔNG KIM LOẠI

ƯU THẾ CỦA SỨ KHÔNG KIM LOẠI

Đặc trưng của mão sứ không kim loại (all ceramic) là không có khung sườn bằng kim loại bên trong.
Khuyết điểm của mão sứ kim loại là có khung sườn kim loại bên trong:
* Kim loại màu đen nên phải phủ một lớp sứ đục (sứ opaque) để che màu đen.
* Chính lớp sứ oqaque này làm cho sứ màu cổ răng không được trong (đục sứ vùng cổ răng).
* Theo thời gian sứ ở viền mão răng bị vỡ làm lộ kim loại màu đen.