(+84) 933 784 291

phucuongvo@gmail.com

Bài viết

TRÁM RĂNG BẰNG CHẤT GÌ?

ĐI TRÁM RĂNG
CHẤT TRÁM NÀO LÀ TỐT NHẤT CHO RĂNG CỦA BẠN?


Bạn đã trả tiền cho một sản phẩm.

Nhưng không biết chất lượng sản phẩm đó như thế nào.


NHỮNG CHẤT LIỆU DÙNG ĐỂ TRÁM RĂNG LÀ GÌ?

Có 3 chất thường dùng để trám răng:

  1. Amalgam
  2. GIC
  3. Composite


AMALGAM LÀ GÌ?

Là một hổn hống của thuỷ ngân và một số kim loại trong đó có bạc.

Vì có chứa thuỷ ngân nên được xem là một chất độc và bị cấm, kể cả ở Việt Nam.


GIC LÀ GÌ?

GIC, viết tắt của Glass Ionomer Cement gồm:

Bột Calcium fluoroalumino-silicate (SiO2–Al2O3–CaF2–Na3AlF6) 

Dung dịch: Polyalkenoic acids (polyacrylic, icatonic, và tartaric acids) 

Khi trộn bột và nước sẽ gây ra phản ứng acid-base tạo liên kết muối và cứng lại.


COMPOSITE LÀ Gì?

Composite gồm một khung nhựa và các hạt đôn vô cơ, cùng với một số chất xúc tác. 

1. Khung nhựa có thể là những chất sau đây

  • Bis-GMA (bisphenol A-glycidyl methacrylate)
  • UDMA (urethane dimethacrylate)
  • TEGMA (triethylene glycol dimethacrylate)


2. Các loại hạt độn có thể là: Thạch anh (quartz), thuỷ tinh boro (borosilicate), thuỷ tinh barium hoặc strontium. Tuỳ Theo kích thước hạt độn mà composite có thể chia làm các  loại sau:

  • Macrofill - hạt độn lớn
  • Microfill - hạt độn nhỏ
  • Hybrid (trộn macrofill và microfill)
  • Nano - hạt độn rất nhỏ kích thước nano

Khi kích hoạt composite sẽ trùng hợp để tạo ra polymer đông cứng bao lấy các hạt độn. 


KẾT LUẬN

Composite là chất trám dễ sử dụng, thẩm mỹ, cứng chắc