(+84) 933 784 291

phucuongvo@gmail.com

Bài viết

MẤT MỘT CHIẾC RĂNG: "SÁT THỦ THẦM LẶNG BẮT ĐẦU RA TAY"

MẤT MỘT CHIẾC RĂNG:  "SÁT THỦ THẦM LẶNG BẮT ĐẦU RA TAY"


Mất một chiếc răng: "Ồ có gì mà xoắn"

Bạn hãy lật tập ảnh dưới đây để thấy tiến trình:

  1. Mất răng - mất chức năng nhai
  2. Trồi răng - Nhồi nhét thức ăn, ê buốt răng
  3. Răng nghiêng ngã - viêm nướu, viêm nha chu
  4. Sâu răng - Viêm tuỷ răng, áp xe chân răng
  5. Nhổ răng - mất răng và tiến trình tiếp tục diễn tiến


Nguồn: Joel M.Berns, DMD. Why replace a missing back tooth. Quintessence Publishing Co, Inc