(+84) 933 784 291

phucuongvo@gmail.com

Bài viết

MÃO TỪNG PHẦN - PHỤC HỒI XÂM LẤN TỐI THIỂU

MÃO TỪNG PHẦN - PHỤC HỒI XÂM LẤN TỐI THIỂU


XÂM LẤN TỒI THIỂU LÀ GÌ?

Trong điều trị nha khoa, xâm lấn tối thiểu (non invasive) là một triết lý luôn đặt lên hàng đầu.

Và khái niệm Phục Hồi Xâm Lấn Tối Thiểu là phương thức điều trị theo triết lý này.


Phục hồi xâm lấn tối thiểu, nói nôm na, là mất chất đến đâu phục hồi đến đó. 

Và Mão Từng Phần (partial Crown) chính là đại diện rõ ràng nhất của loại này. 


MÃO TỪNG PHẦN LÀ GÌ?

Partial Crown, một loại mão răng không bao phủ toàn bộ thân răng.

Chỉ bao phủ những mặt răng có men răng bị tổn thương. 

Ví dụ mão 4/5 nghĩa là mão răng phủ 4 trong số 5 mặt răng. (Xem hình minh hoạ)


Để thực hiện mão từng phẩn, nha sỹ của bạn lợi dụng những yếu tố:

  • Vật lý: Những ngàm cơ học để tăng sức kháng lực
  • Hoá học: Xử lý bề mặt men để tạo liên kết hoá học với cement
  • Sinh học: Đặt đường hoàn tất đúng vị trí để không gây viêm nướu
  • Thẩm mỹ: Tính toán và điều khiển ánh sáng để đạt màu đẹp


NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN MÃO TỪNG PHẦN RA SAO?

Tôn trọng mô răng nguyên lành

Thực hiện mão từng phần đòi hỏi kỹ năng tinh tế của nha sỹ để:

  • Xác định hướng lắp 
  • Xác định thành kháng lực
  • Tăng cường diện tích dán của men và sứ


KẾT LUẬN

Mão từng phần ngày càng được chỉ định rộng rãi vì tính ít xâm lấn và sự tiến bộ của cement dán

Tuy nhiên, mão từng phần đòi hỏi kỹ năng khéo léo của nha sỹ và tài hoa của kỹ thuật viên nha khoa.


LƯU Ý

Bạn nên tin vào chỉ định mão từng phần của nha sỹ.

Vì mô răng của bạn được bảo tồn tối đa có thể, mà vẫn đảm bảo lực dán tốt và thẩm mỹ cao.