(+84) 933 784 291

phucuongvo@gmail.com

Bài viết

KHAI THÔNG TIN CÁ NHÂN

ĐỪNG NGẠI KHAI THÔNG TIN CÁ NHÂN CHO NHA SỸ

Trong thời buổi thông tin cá nhân có thể bị lạm dụng. 

Ai cũng e ngại lộ những riêng tư để rồi hàng loạt quảng cáo tấn công trên thư điện tử, tin nhắn, điện thoại...

Nhưng bạn hãy đừng tự làm tổn hại mình vì điều này khi đối mặt với nha sỹ. 

Vì sao? Bạn hãy tham khảo 9 hướng dẫn của Hội Đồng Nha Khoa Tổng Quát - General Dental Council - của Anh Quốc, để hiểu nha sỹ cần thông tin của bạn để làm gì.

 1. Hiểu được mối quan tâm hàng đầu của bệnh nhân là gì.
 2. Thấu cảm với mối quan tâm với bệnh nhân bằng các biện pháp giao tiếp.
 3. Tư vấn và đạt được thoả thuận điều trị với bệnh nhân.
 4. Lưu giữ và bảo vệ thông tin cá nhân của bệnh nhân
 5. Cung cấp phương tiện giúp bệnh nhân thông báo, phản hồi...hiệu quả, rõ ràng.
 6. Phối hợp với đồng nghiệp để mang lại lợi ích tốt nhất cho bệnh nhân.
 7. Luôn gìn giữ và phát triển kiến thức và kỹ năng chuyên môn.
 8. Cảnh báo những nguy cơ cho bệnh nhân nhận thức.
 9. Luôn thể hiện hành vi chuyên nghiệp để cũng cố niềm tin của bệnh nhân vào mình và vào ngành nha.


Nha sỹ rất cần biết thông tin cá nhân của bạn để tạo kênh giao tiếp giúp cho tiến trình chẩn đoán, tư vấn và trợ giúp khẩn cấp mọi nguy cơ có thể xảy đến với bạn. 


KẾT LUẬN

Bạn hãy cung cấp thông tin cá nhân cho nha sỹ, vì nha sỹ đã được qui định giữ bí mật thông tin của bạn. 

Bạn có quyền yêu cầu:

 1. Biết được chẩn đoán bệnh của bạn.
 2. Được tư vấn tất cả các phương thức điều trị có thể áp dụng cho tình trạng của bạn.
 3. Được thông báo mọi nguy cơ nếu không điều trị, trong điều trị và sau điều trị. 


LƯU Ý

Có câu: "GIẤU ai thì dấu đừng GIẤU bác sỹ".