(+84) 933 784 291

phucuongvo@gmail.com

Bài viết

HÔI MIỆNG, TUY KHÔNG BỊ NHA CHU, LÀM SAO?

HÔI MIỆNG, TUY KHÔNG BỊ NHA CHU, LÀM SAO?
NGUYÊN NHÂN HÔI MIỆNG

Hôi miệng là do hợp chất chứa sulphure dễ bay hơi sinh ra từ vi khuẩn trong miệng: hydrogen sulphide—H2S; methyl mercaptan—CH3SH và dimethyl sulphide—(CH3)2S.

Các vi khuẩn sinh khí này tập trung ở lưng lưỡi và túi nha chu. 

Nếu bạn không bị bệnh nha chu thì lưng lưỡi dơ là nguyên nhân gây hôi miệng. 


ĐIỀU TRỊ

Biện pháp cơ học: Cạo lưỡi mỗi ngày với cây cạo lưỡi 

Dùng thuốc: Dùng thuốc súc miệng (Listerine, Chlorhexidine gluconate (CHX), Tooth and Gums Tonic...) 


LƯU Ý

Khô miệng cũng làm tăng số lượng vi khuẩn và góp phần gây hôi miệng

Hãy uống nhiều nước và nếu có bệnh lý khô miệng thực sự hãy đi chữa chứng khô miệng.