(+84) 933 784 291

phucuongvo@gmail.com

Image

Bs. Võ Phú Cường

  • Chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa phục hình thẩm mỹ
  • Tốt nghiệp trường: Đại học Y Dược TP.HCM
  • Năm tốt nghiệp: 1994

Giới thiệu

Chuyên khoa phục hình răng thẩm mỹ

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Y company

Chủ nhiệm các chương trình SSP, SSO, POS, SSE - Y Company

Quá trình công tác:

- 1994: Tốt nghiệp Bác sỹ Răng Hàm Mặt tại Trường Đại học Y Dược TP HCM

- 1994-1995: Bác sỹ - Khoa Nha Chu, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung Ương, TP HCM

- 1995-2004: Phó Khoa Chuẩn Đoán Hình Ảnh, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung Ương, - TP HCM


Chức vụ hiện tại:

- Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Y company

- Chủ nhiệm các chương trình SSP, SSO, POS, SSE - Y Company

- Trưởng Khoa Nha Quốc Tế MISD - McGann International School of Dentistry- ĐH UNPRI Indonesia.

- Giám đốc chuyên môn - cố vấn dự án khoa Răng Hàm Mặt - bệnh viện Vinmec Nha Trang

- Giám đốc chuyên môn - cố vấn dự án khoa Răng Hàm Mặt - bệnh viện ITO Sài Gòn-Đồng Nai

- Giám đốc ý tưởng và sản xuất website quản lý phòng nha đầu tiên tại Việt Nam

- Giám đốc dự án YOUR VIETNAMESE DENTISTS


Hoạt động giảng dạy:

- Giảng viên thỉnh giảng Khoá Đào Tạo Implant - Đại Học Y Hà Nội

- Giảng viên thỉnh giảng Hiệp Hội Implant Quốc Tế ICOI

- Giảng viên thỉnh giảng Hội Implant Tp HCM

- Giảng viên thỉnh giảng Hội nghị thường niên của Nobel Biocare, 3M, Dentium, Straumman, GC, Comfort

- Chủ nhiệm - giám đốc chuyên môn các khóa học:

**SSP - Self Study Prosthodontics:

Module 1: Khám phá bí ẩn đằng sau xoang trám

Module 2: Chinh phục không gian mão răng

Module 3: Phá ma trận thông số cầu răng

Module 4: Inlay - Triết lý bảo tồn từ nét vẽ tay khoan

Module 5: Hàm Khung- Nhẹ Tênh Một Chiếc Lá

**SSD - Simplifiled Smile Design:

Module 1: Cắn khớp phiên bản Smile Design

Module 2: Phân tích Smile Design, laminate - Veneer

Module 3: Phân tích Smile Design, laminate - Veneer

Module 4: Nước và Smile Design “Vén màn bức duyên”

Module 5: Giải mã mê cung mòn răng