(+84) 933 784 291

phucuongvo@gmail.com

Image

Bs. Phạm Thảo Linh

  • Chuyên môn: Bác sĩ Tổng quát
  • Tốt nghiệp trường: Đại học Y Dược Cần Thơ
  • Năm tốt nghiệp: 2016

Giới thiệu

Chuyên khoa Chỉnh Nha

Chuyên khoa phục hình răng thẩm mỹ

Bác sỹ Răng Hàm Mặt

Tốt nghiệp 2016 tại ĐHYD Cần Thơ

Tốt nghiệp POS khóa chỉnh nha Mỹ

Tốt nghiệp SSO khoá chỉnh nha Y Company

Tốt nghiệp SSP Khoá học phục hình Y Company

Tốt nghiệp SSD khoá Smile Design Y Company