(+84) 933 784 291

phucuongvo@gmail.com

Image

Bs. Nguyễn Hoàng Gia

  • Chuyên môn: Bác sỹ Tổng Quát
  • Tốt nghiệp trường: Đại học Y Hà Nội
  • Năm tốt nghiệp: 2013

Giới thiệu

Chuyên khoa chỉnh nha

Chuyên khoa phục hình răng thẩm mỹ

Chuyên khoa phẫu thật trong miệng

Chuyên môn:

Tốt nghiệp Bác sĩ Răng Hàm Mặt - Trường Đại học Y Hà Nội

- Tốt nghiệp các khoá đào tạo Kỹ năng từ Y Company:

+ SSP (Self-Study Prosthodontics)

+ O4P (Occlusion for Prosthodontics)

+ CCD (Contemporary Complete Denture)

+ Lingual Orthodontics course by Dr. Henrique Valdetaro

- Tốt nghiệp khoá chỉnh nha Progressive Orthodontic Seminars (POS) 2015

- Smile Design course by Dr. Michael Apa in Indonesia 2016

- Global Trends of Facial Beautification of DSAC in Thailland 2016

Hoạt động ngoài chuyên môn:

Giám đốc chương trình SSD - Simplifiled Smile Design:


Module 1: Cắn khớp phiên bản Smile Design

Module 2: Phân tích Smile Design, laminate - Veneer

Module 3: Phân tích Smile Design, laminate - Veneer

Module 4: Nước và Smile Design “Vén màn bức duyên”

Module 5: Giải mã mê cung mòn răng


Sở thích: 

Du lịch, văn hoá, nghệ thuật, chụp hình, thiết kế